¿Cómo? :: Nola?


¿Cómo comprometerse?

Las personas y entidades que apoyamos esta campaña estamos convencidos de que los creyentes debemos involucrarnos, como trabajadores, profesionales ó empresarios, tanto en la empresa como en la sociedad, en un cambio del modelo socioeconómico actual  y de las estructuras que lo sustentan, así como de una Iglesia más evangélica y democrática y al servicio de los pobres y de la sociedad en la que vive.

Con este presupuesto proponemos aquí una serie de objetivos centrados en el ámbito de la responsabilidad personal y que, sin olvidar la denuncia y la acción social, nos acerquen más a la realidad de las personas y pueblos que más sufren en la actual situación. Proponemos,  en este sentido y de entre otros muchos posibles,  estos 6 objetivos concretos a los que cada comunidad podrá añadir otros 4  de entre aquellos que considere más oportunos:

1.- Donar un día de sueldo/pensión al mes para las personas más desfavorecidas (ver cómo poner en marcha Compromiso 1)

2.- Ofrecer 2 ó 3 h. semanales de trabajo voluntario en tareas de “transformación social”, preferentemente en organizaciones que se preocupan de las necesidades de los más pobres y buscan un modelo socio-económico más justo y más humano (ver cómo poner en marcha Compromiso2)

3.- Actuar como contribuyentes éticamente responsables, pagando todos los impuestos sin fraudes ni artimañas legales, incluso solicitando la factura para pagar siempre el IVA (ver cómo poner en marcha Compromiso3)

4.- Ahorrar en banca ética ó en las entidades más comprometidas socialmente

5.- Visitar, al menos dos veces al año, una tienda de Comercio Justo, Ecológico o Solidario

6.- Propiciar la existencia de becas u otras ayudas públicas utilizándolas responsablemente, a fin de que puedan llegar a todas las personas que realmente las necesitan


Este  año 2013 nos centraremos, sobre todo, en las dos primeras propuestas y sobre ellas hemos preparado los materiales concretos indicados.
 
Te animamos a que, si consideras acertada la iniciativa, estás dispuesto ó dispuesta a asumir, total ó progresivamente, los compromisos citados te adhieras a este blog y formes parte del grupo de personas dispuesto a ser protagonista de un cambio en nuestro modelo socio-económico.

Te rogamos, además, que extiendas esta comunicación a aquellas personas, de nuestra diócesis, que consideres adecuadas para incorporarse a este movimiento.

Si tuvieras cualquier duda, precisaras cualquier aclaración ó quisieras trasladarnos alguna sugerencia u observación puedes hacerlo a través de este blog ó a través de cualquiera de las instancias eclesiales antes citadas.


--------------------------------------------------------------------------------------

Nola konprometitu?
Kanpaina hau babesten dugun pertsonak eta erakundeak ziur gaude fededunok konpromisoa hartu behar dugula, langile, profesional edo enpresaburu garen aldetik, bai enpresan bai gizartean, gaur egungo eredu sozioekonomikoa eta hari eusten dioten egiturak aldatzeko, eta orobat lan egin behar dugula Eliza ebanjelikoagoa eta demokratikoagoa izan dadin eta pobreen eta gizartearen zerbitzura jardun dezan.


Hori oinarri hartuta, hainbat helburu proposatzen ditugu hemen, erantzukizun pertsonalaren eremuan bereziki eta salaketa eta gizarte ekintza ahaztu gabe, gaur egungo egoeran gehien sufritzen duten pertsonengana eta herritarrengana hurbiltzeko. Zentzu horretan, beste hainbat helbururen artetik, sei helburu zehatz horiei komunitate bakoitzak egokien iruditzen zaizkion beste lau erantsi ahal izango dizkio: 


1.- Hilean soldata/pentsio egun bat ematea pertsona kaltetuenen alde (ikusi nola jarri martxan 1. konpromisoa).  

2.- Astean 2 edo 3 orduz lan boluntarioa egitea “gizartea eraldatzeko” zereginetan, bereziki pobretutako pertsonen beharrez kezkatzen diren eta eredu sozioekonomiko bidezkoagoaren eta gizatiarragoaren alde lan egiten duten erakundeetan (ikusi nola jarri martxan 2. konpromisoa).  

3.- Zergadun arduratsu gisa jardun, zerga guztiak iruzurrik edo lege-amarrurik gabe ordaindu, eta BEZa ordaintzeko faktura eskatu beti.  

  4.- Banku etikoan edo gizartearekin konpromiso handiagoa duten erakundeetan aurreztu. 

  5.- Urtean bi aldiz gutxienez Bidezko Merkataritzako, Merkataritza Ekologiko edo Solidarioko denda batera joan. 

  6.- Diru-laguntzak edo bestelako laguntza publikoak sustatu, modu arduratsuan erabiliz, benetan beharra duten guztiengana irits daitezen.

2013. urtean, bereziki lehenengo bi proposamenetan jarriko dugu arreta, eta horiei buruz aipatutako material zehatza prestatu dugu.  

Ekimena egokia iruditzen bazaizu, edo aipatutako konpromisoak, erabat edo mailaz maila, zure gain hartzeko prest bazaude, blog honen aldeko atxikimendua ematera eta gure eredu sozio-ekonomikoa aldatzeko prozesuaren protagonista izateko prest dagoen taldean parte hartzera animatzen zaitugu.  

Arren eskatzen dizugu, halaber, jakinarazpen hau mugimendu honetan parte hartzeko zure ustez egokiak diren gure elizbarrutiko beste pertsona batzuei zabaltzea. 

Zalantzarik baduzu, argibideren bat behar baduzu edo iradokizun edo oharren bat bidali nahi badiguzu, blog honen bitartez egin dezakezu, eta baita ekimenaren sare sozialen edo aurretik aipatutako erakundeen bitartez ere.

No hay comentarios:

Publicar un comentario