miércoles, 28 de diciembre de 2016

BESTEBI PLATAFORMAK KALEAN BESTE PERTSONA BAT HIL DELA SALATU DU

Etxebizitza arloko bazterkeriaren aurkako eta Etxerik gabeko pertsonen aldeko “BesteBi” plataformak Koldoren heriotza salatu eta horren inguruko atsekabea adierazi du. 61 urteko bilbotarra hilda agertu zen pasa den asteartean, abenduak 20, Bilboko Maria Diaz de Haro kalean.


BesteBi; Bilbo, 2016ko abenduaren 28a.- Beste behin ere, 2016an hirugarrenez, pertsona bat hil da Bilboko kaleetan. Bestebi plataformaren izenean, bat egin nahi dugu bere senide eta lagunen minarekin.

XXI mendeko euskal gizarteak ez du oraindik ere gizarte-bazterkeriaren egoera gogor eta muturrekoena gainditu: Kalean bizitzea, etxerik ez edukitzea.  Euskal udalerrietan egindako Etxerik gabeko Pertsonen azken zenbaketaren arabera, 112 pertsonak egiten dute lo Bilboko kaleetan, 163 pertsonak Bizkaia osoan eta ia hirurehun pertsonak (285) Euskadin.

Baina kalean bizi diren pertsonez gain, etxerik ez duten beste pertsona asko daude; egoitza-baliabideren batean daudenak edo oinarrizko baldintzetara heltzen ez diren etxeetan daudenak; guztira ia 2.000 pertsona daude Euskadin, XXI mendean, etxebizitzarik gabe.

Gizarte-bazterkeria egituran errotuta duen sistema sozio-ekonomiko batean bizi gara.   Zehatzago esateko, etxegabetasuna mantendu egin da azken urteetan, pertsonak alde batera utzi dituen sistema bidegabe baten ondorioz.

BesteBi plataformaren izenean, euskal administrazioei berriz ere eskatu nahi diegu gizarte-zerbitzuen zorroa modu eraginkorrean garatzeko eta Euskadiko etxegabetasuna ezerezteko estrategia global bat martxan jartzeko, pertsonak kale gorrian hiltzen jarrai dezaten saihesteko. Eusko Legebiltzarrak, 2014ko urrian, Gobernuari eskatu zion urtebeteko epean estrategia hori aurkezteko. Bi urte beranduago, estrategia oraindik ez dago martxan.

Gizarteari, Euskadiko pertsona guztiei ere eskatu nahi diegu etxerik gabeko pertsonei begiratu diezaietela, ez ditzatela ikusezin bihurtu. Pertsona gisa, herritar gisa ikus ditzatela, eskubideak eta duintasuna dituzten herritar gisa.
Komunikabideei eskatu nahi diegu albiste hauen berri emateko, hain bidegabeak diren egoera hauek gaur egun ere ematen direla zabaltzeko. Eta etxerik gabe bizi diren pertsonen diskriminazioaren eta estigmaren kontra borrokatuko diren mezu positiboak sortzeko.  

2016. urtea amaitzera doa. Ea mota honetako ekintzak ere amaitzen diren. Ea ez dugun berriz ere kalean hildako inor omentzera irten behar. Ea 2017an gure eskakizunak betetzen diren, eta Giza eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 25.1 artikuluan jasotakoa eta hain oinarrizkoa dena egi bihurtzen den:

“Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia, mediku sorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik eza, gaixotasuna, elbarritasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea nahi gabe galtzeko beste kasuren bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere”.

BESTEBI VUELVE A DENUNCIAR LA MUERTE DE UNA PERSONA EN LA CALLE

La plataforma “Bestebi” contra la exclusión residencial y a favor de las “Personas sin hogar” lamenta y denuncia el reciente fallecimiento de Koldo, vecino de Bilbao de 61 años, que aparecía muerto el pasado martes, 20 de diciembre, en la calle Maria Díaz de Haro de Bilbao.BesteBi; Bilbao, 28 de diciembre de 2016.- Una vez más, la tercera este año 2016, una persona muere en las calles de Bilbao. Desde la Plataforma ‘BesteBi’, nos sumamos al dolor de su familia y amistades.

La sociedad vasca del siglo XXI no ha superado aún una de las mayores y más duras situaciones de exclusión social: vivir en la calle, no tener un hogar.  Según el último recuento de Personas Sin Hogar realizado en varios municipios vascos aún hay 112 personas durmiendo en la calles de Bilbao, 163 en Bizkaia y casi trescientas (285) en Euskadi.

Pero además de las personas que viven en la calle, hay otras muchas que no tienen un hogar aunque están viviendo en algún servicio residencial, o en viviendas que no reúnen los requisitos mínimos recomendables; en total cerca de 2.000 personas en Euskadi no tienen, en pleno siglo XXI, un hogar donde vivir.

El sistema socio-económico en el que vivimos mantiene la exclusión social como un fenómeno estructural y creciente. En concreto el sinhogarismo permanece intacto en los últimos años, alimentado por un sistema injusto que deja de lado a las personas.

Desde la plataforma BesteBi volvemos a solicitar a las administraciones vascas el desarrollo efectivo de la cartera de servicios sociales y la puesta en marcha de una estrategia global para erradicar el sinhogarismo en Euskadi, para evitar que siga habiendo personas que mueren en la calle. El parlamento vasco ya instó al Gobierno vasco en octubre de 2014 a que presentase en el plazo de un año esta estrategia, dos años después, la estrategia aún no está puesta en marcha.

También pedimos a la sociedad, a cada una de las personas de Euskadi, que amplíen su mirada hacia las personas sin hogar, que no las conviertan en invisibles. Que les reconozcan como personas, como conciudadanos y conciudadanas, con sus derechos y su dignidad.

A los medios de comunicación les pedimos que difundan éstas noticias, que se hagan eco de esta situaciones tan injustas que se dan aún, hoy día. Y también mensajes positivos que luchen contra la discriminación y el estigma que sufren las personas sin hogar.

Finaliza el 2016: ojalá finalicen aquí este tipo de actos y no tengamos, nunca más, que salir en homenaje a una persona muerta en la calle. Ojala el 2017 sea efectivo algo tan básico como lo que recoge el artículo 25.1. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (DUDH):

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.