jueves, 31 de enero de 2013

Una iniciativa de cristianos de Bizkaia - Bizkaiko kristauen ekimen bat


Este blog surge por la iniciativa de un grupo de cristianos de Bizkaia, de diversas referencias eclesiales, preocupados por la actual situación de crisis social y económica que estamos viviendo. Previamente:

1.-Hemos reflexionado sobre los mensajes del Vaticano II, del que destacamos la idea de que lo importante es ser  fermento, salir al mundo y , como cristianos y como comunidad cristiana, ser elementos de cambio y de transformación.

2.-Hemos repasado las conclusiones de la Asamblea Diocesana del año 1983, coincidiendo especialmente en la propuesta , ya entonces formulada, de que los cristianos asumamos el compromiso de solidaridad y de justicia social que reclama la actual crisis económica.

3.-Hemos profundizado en la Pastoral de los Obispos vascos “Una economía al servicio de las personas”, a través de  seminarios específicos en los que hemos tratado de responder a estas dos preguntas:

a) ¿Qué podemos hacer los cristianos de la Diócesis de Bilbao  ante la crisis actual, de forma autónoma y proactiva, sin depender de nadie?

b) ¿Qué propuestas transformadoras podemos hacer como cristianos a las instituciones públicas de Bizkaia y CAV y a la sociedad en general?

La segunda pregunta no tiene, de momento, respuesta aunque intentaremos trabajar algunas medidas de consenso en el  futuro.

En cuanto a las posibles actuaciones personales, nuestras conclusiones se explican en los apartados de  “Por qué” y “Cómo comprometerse” del presente blog, en el que también incorporamos un documento de Revisión de vida bajo la metodología del Ver, Juzgar y Actuar.

El blog, con todo, no se agota en el objetivo de promover adhesiones a los Compromisos que se indican (ver “Cómo comprometerse”) sino que tiene la ambición de recoger adhesiones a ésta y futuras acciones conducentes a promover “Una economía al servicio de las personas”.

Si estás de acuerdo con los Compromisos expuestos y con el objetivo citado te animamos a adherirte, bien de forma pública o privada, en el apartado “Para adherirse”, en la parte baja de la columna de la derecha. Si estás interesado en conocer los comentarios ó iniciativas que vayamos poniendo en marcha, anota tu e-mail en el apartado de “Seguir-Jarraitzea” en la misma columna.Blog hau Bizkaiko eliza-erreferentzia askotariko kristau talde baten ekimenaren ondorioz sortu da, gaur egun bizi dugun krisi sozial eta ekonomikoak eragindako egoerak kezkatuta. Aldez aurretik:

1.- Vatikanoko II. kontzilioaren mezuen gaineko hausnarketa egin dugu. Horien artean, azpimarragarri iruditu zaizkigu hartzigarri izatearen eta mundura jalgitzearen ideiak, eta, kristauak eta komunitate kristauaren partaide garen aldetik, aldaketarako eta eraldaketarako elementuak izatea.

2.- 1983. urteko Elizbarrutiko Batzarraren ondorioak berrikusi ditugu, eta bat gatoz, batez ere, han adierazten zen proposamenarekin, hau da, kristauok geure egitea gaur egungo krisi ekonomikoak eskatzen duen elkartasunaren eta justizia sozialaren erantzukizuna.

3.- “Ekonomia pertsonen zerbitzura” izeneko euskal Apezpikuen Pastorala sakon aztertu dugu, mintegi espezifikoen bitartez, eta, horietan, bi galdera hauei erantzuten saiatu gara:

a) Zer egin dezakegu Bilboko Elizbarrutiko kristauok gaur egungo krisiaren aurrean, modu autonomoan eta proaktiboan, inoren menpe egon barik?

b) Zer-nolako proposamen eraldatzaileak egin diezazkiekegu Bizkaiko eta EAEko erakunde publikoei eta gizarteari oro har?

Bigarren galderak, oraindik, ez du erantzunik. Hala ere, adostasun neurri batzuk lantzen saiatuko gara etorkizunean.

Norberak egin ditzakeen ekintzei dagokienez, berriz, atera ditugun ondorioak blog honetako “Zergatik” eta “Nola konprometitu” ataletan azaldu ditugu. Blogean, halaber, Ikusi, Epaitu eta Jardun metodologiaren ikuspegiaren arabera “Bizitza berrikustea” izeneko dokumentua ere jarri dugu.

Bloga ez da mugatu nahi adierazten diren Konpromisoekiko (ikus “Nola konprometitu”) atxikimendua sustatzera. Aitzitik, ekintza honekiko eta “Ekonomia pertsonen zerbitzura” sustatzea xede duten eta etorkizunean egingo direnekiko atxikimenduak bildu nahi ditu.

Adierazitako Konpromisoekin ados bazaude, bai eta aipatutako helburuarekin ere, gurekin bat egitera animatzen zaitugu, bai publikoki bai izen berezi batekin, “Parte hartzeko” lekuan, eskumako zutabeko beheko partean. Gure iruzkinak edo abiaraziko ditugun ekimenak ezagutzeko interesa badaukazu, ipiñi zure zuzenbidea “Seguir-Jarraitzea” lekuan,baita eskumako zutabean ere.